Professioneel en praktisch compliance management

met oog voor mensen en gedrag

Welkom bij CompliMens!

CompliMens staat voor professioneel en praktisch compliance management met oog voor mensen en gedrag. 

Het is mijn doel om organisaties adequate en passende oplossingen te bieden voor vraagstukken op het gebied van Compliance, Privacy en Integriteit. Dit doe ik door oog te hebben voor de diverse belangen van betrokken mensen en te streven naar bewust compliant gedrag.

Mijn advies moet bijdragen aan het bereiken van de organisatiedoelen en uitlegbaar zijn aan klanten, medewerkers en andere belanghebbenden. Ik wil hen betrekken, verbinden en enthousiasmeren. Compliance is immers voor een groot deel afhankelijk van het gedrag van mensen.

Groet,

Elles Kuijpers 

 

E-mailen
LinkedIn