Professioneel en praktisch compliance management

met oog voor mensen en gedrag

Wat kan ik voor u doen?

Het is mijn doel om organisaties adequate en passende oplossingen te bieden voor vraagstukken op het gebied van Compliance, Privacy en Integriteit. 

U kunt mij op verschillende manieren inzetten. Zo kan ik voor u de compliance of privacy functie (FG/DPO) vervullen. Maar u kunt mij ook inhuren om een bepaalde risicoanalyse uit te voeren of een privacyverklaring op te stellen. 

Onderwerpen waarmee ik kan helpen zijn bijvoorbeeld:

 • governance: inrichten van een efficiënte compliance en/of privacy organisatie;
 • SIRA (Strategische Integriteit Risicoanalyse), PIA (Privacy Impact Assessment) en andere risicoanalyses;
 • Compliance en Privacy framework;
 • policies: opstellen en implementeren van beleid;
 • inrichten van efficiënte compliance processen;
 • gecertificeerd Functionaris voor de Gegevensbescherming/ Data Protection Officer (CIPP-E, CIPM);
 • een Privacy Verklaring;
 • een Product Approval & Review Proces;
 • cultuur: verhogen van bewustwording en beïnvloeding van gedrag door bijv. workshops en trainingen;
 • relatiemanagement naar Toezichthouders en coördinatie toezichtonderzoeken;
 • leiding geven aan/ coaching van compliance en privacy officers;                                                        
 • overige vraagstukken op het gebied van o.a. privacy (AVG), Wft, zorgplicht, Wwft en Sanctiewet (KYC/CDD).

                                                                                                                                                                                                     

E-mailen
LinkedIn